Beste HCC-er

 

Met genoegen kondigt het bestuur van HCC Haaglanden U aan, dat ook in dit jaar 2012 een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden gaat worden. Zoals in eerdere jaren wordt de ALV gehouden op een maandagavond en wel op 5 november in Wijkcentrum Bijdorp te Zoetermeer (Bijdorplaan 471-477, 2713 SZ ) .

De concept agenda is als volgt:

 

#††††††††† opening staat gepland om 20:00 uur (zaal open 19.30 uur)
#††††††††† vaststellen definitieve agenda
#††††††††† mededelingen vanuit het bestuur
#††††††††† verslag contactbijeenkomst van 26 juni
#††††††††† verslag ALV 2011
#††††††††† jaarverslag 2011
#††††††††† financiŽle verantwoording 2011
#††††††††† mutaties bestuursleden, rooster van aftreden
#††††††††† rondvraag
#††††††††† sluiting zo mogelijk 21:30 uur

 

De bereikbaarheid van Wijkcentrum Bijdorp staat uitgebreid beschreven op onze website: www.hcchaaglanden.nl. Op dezelfde website zult U binnen enkele dagen ook de documenten vinden die betrekking hebben op de diverse agendapunten.

 

U, als HCC-lid, bent van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen/ eraan deel te nemen. Aan- of afmeldingen voor de ALV kunnen, vrijblijvend, worden gemaild naar p.t.m.stikvoort@kader.hcc.nl.

 

Zoetermeer 15 oktober 2012

 

Bestuur HCC Haaglanden