Bestuursfuncties

 

Binnen HCC Haaglanden zijn minimaal drie en maximaal zeven bestuursfuncties te vervullen. Elk bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd. Voorheen was de benoeming voor 3 jaar. In het HH-reglement van de HCC staat echter dat de benoemingen voor 4 jaar gelden. Het schema is hierop aangepast. Een gevolg is dat er in 2012 geen herbenoemingen nodig zijn.

Het bestuurslid Algemene zaken heeft reeds eerder zijn functie neergelegd. Zodoende zijn er minstens 2 bestuursfuncties vacant. Zie de vacantstellingen op onze website www.hcchaaglanden.nl

.

 

Aftreedschema

 

 

Volgnr

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Voorzitter

1

 

 

 

Vac.

 

 

 

Secretaris

2

2e jr

3e jr

1e jr H

2e jr

3e jr

4e jr

Aftredend

Penningmeester

3

3e jr

1e jr H

2e jr

3e jr

4e jr

Aftredend

 

Lid, belast met hardware 

4

1e jr

2e jr

3e jr

4e jr

1e jr H

2e jr

3e jr

Lid, belast met Algemene zaken

5

 

 

 

Vac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2011

(1)     Voorzitter                                                   Vacature

(2)     Secretaris                                                  P.T.M. Stikvoort

(3)     Penningmeester / vicevoorzitter               A.M. Breijman

(4)     Bestuurslid, hardware manager                T. Woldring