FINANCIEEL VERSLAG 2011

 

 

Algemeen

 

De afdeling is in het verslagjaar 2011 geconfronteerd met sterk teruglopende inkomsten van de HCC vereniging. Als gevolg hiervan zijn de ingediende begroting 2011 slechts voor een klein deel geaccordeerd door de vereniging. Slechts de bestuurskosten, en de reguliere kosten in de vorm van de zaalhuur en de huur voor het internetverkeer zijn vastgesteld. Alle niet benutte gelden zijn door de HCC vereniging te Haarlem teruggestort op de algemene spaarrekening van de vereniging, zodat de groeperingen slechts met een beperkt budget kunnen werken. Hierdoor zijn de taken van de penningmeester beperkt tot het doen van betalingen van facturen en declaraties.

 

 

Begroting 2011

De begroting van HCC Haaglanden moest worden samengesteld conform de nieuwe richtlijnen van HCC met betrekking tot een zgn. activiteiten begroting. Sinds 2010 wordt onderscheid gemaakt in Aanvragen Reguliere activiteiten (ledenbijeenkomsten e.d.), Aanvragen Niet-reguliere activiteiten (Open dagen, Regiodagen e.d.), Aanvragen hard-en software en Aanvragen bestuurskosten. Voor de bestuurskosten geldt voor een afdeling het standaardbedrag van 600.

 

Omdat het totaal bedrag van de door de groeperingen ingediende aanvragen hoger is dan de door de Ledenraad vastgestelde begrotingsbedragen voor de Activiteiten financiering zijn de aanvragen voor een zeer beperkt deel goedgekeurd. De goedkeuring had betrekking op de kosten voor zaalhuur en internet.

 

Exploitatie en begroting 2011

In bijlage 1 is naast de exploitatiegegevens ook de begroting 2011opgenomen ter vergelijking van de diverse posten. De boekingen zijn volledig door het hoofdkantoor verricht.

 

 

 

 

 

De penningmeester,

 

Menno Breijman

 

 


 

Bijlage 1

 

 

 

BEGROTING EN EXPLOITATIE 2011

 

Bestuursactiviteiten:

 

Baten

Ontvangen budget (standaard) 600 (begroot 600)

 

Lasten

Uitgaven bestuur 555

Bankkosten 38

----------

Totaal 593

----------

Saldo (positief) 7

 

 

 

Activiteiten dependances:

 

Baten

Ontvangen budget zaalhuur 5.331 (begroot 5.325)

Restituties Leyenburg 216 (begroot 216)

Ontvangen ledenwerf premie 255 (niet begroot)

--------------

Totaal 5.802

 

Lasten

Activiteiten zoetermeer 2.992 (begroot 3.050)

Activiteiten voorburg 446 (begroot 900 w.v. 50% korting gebruik beamer & scherm)

Activiteiten Den Haag 538 (begroot 550)

Activiteiten Delft 674 (begroot 570)

--------------

Totaal 4.650

--------------

Saldo (positief) 1.152

 

De ingediende aanvraag m.b.t. een niet-reguliere bijeenkomst van de FS=groep is weliswaar goedgekeurd, doch het budget hiervoor deze werd niet benut i.v.m. een wijziging van de huur door Van der Valk.