ALV 2007 HCC Haaglanden

De Groene Loper, Van Royenstraat 2, was het decor van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van HCC Haaglanden.
 
Gespreksleider Menno Breijman loodste de agendapunten door de vergadering heen. In een plezierige sfeer werden de punten met 33 leden doorgenomen, die deze vergadering hebben bijgewoond.
Voor het eerst is een uitgebreid Jaarverslag gemaakt over de activiteiten en het beleid over 2006. Daarnaast zijn er beleidsplannen ontwikkeld die in 2007 aan de orde zullen komen. Tijdens de vergadering werden Mw. Nemeth en dhr. Breijman benoemd tot respectievelijk voorzitter en penningmeester. Dhr. Van Leeuwen zal de functie van secretaris blijven vervullen.
Twee leden hebben zich na afloop gemeld als kernlid om het bestuur te ondersteunen..
 
Om 15.35 werd de vergadering door de nieuwe voorzitter gesloten en konden alle aanwezigen een uitgebreide lezing volgen over VISTA.
 
Moe, maar voldaan konden de leden om 17.45 zich huiswaarts begeven.